Jahrhundert in Unzialen (Majuskelschrift) geschrieben. ζιζανια – Β N W, Matthew 13:28a ακουσας δε ο νεανισκος – א [31] He pointed on several places where these distigmai were used: at the ending of the Gospel of Mark, 1 Thess 2:14; 5:28; Heb 4:16; 8:1. εγειρε περιπατει – א copsa syr 343–344. τους μαθητας αυτου – Β Ε F Κ P X Π Σ, Matthew 14:22c εις την πατριδα αυτου – rest of mss, Matthew 13:55 οχλον πολυν – W εις την χωραν αυτων (into their country) – Β εκατονταρχος – Β cop, Matthew 8:6 ο δε θερισμος συντελεια αιωνος εστιν – Β ωρυξεν εν αυτω – Β, Matthew 22:1 ο κακος δουλος εκεινος – Β, Matthew 25:3 τινες των γραμματαιων – Β 59 τα παραπτωματα αυτων – B Der Codex Vaticanus befand sich zwar bereits seit 1475 im vatikanischen Archiv, wurde jedoch erst 1857 veröffentlicht. ενετειλατο λεγων – א*, b C K L W X Δ Π 0106 33 565 1010 1071 1230 1241 1253 1344 1365 2174 Byz, Matthew 15:5 φερουσιν – א2 B L Δ Ψ 892 και ειπον αυτω (and told him) – Sinaiticus Who Wrote the Bible Book ________? επεκαλεσαντο – א N Ιωαννης – א* D E F G M S U V X Φ ελαβεν – D [10] Milne and Skeat characterized scribe B as “careless and illiterate.”[11] The work of the original scribe is designated by the siglum א*. και ηρωτησαν και ειπαν αυτω (and asked him and told him) – Vaticanus, John 1:33 καναναιος – Β C D L N 1 22 33 118 892 εν ολη τη Γαλιλαια (in all the Galilee) B. We will not that the oldest and Alexandrian manuscripts are named after the material that they were made from, papyrus. οτι αυτοι υιοι – B, Matthew 5:18 Petrus 3:10). κηρυσσων – א omit – א k syrs syrc, Matthew 8:7b This codex was also produced in the 4th century. τους οχλους – B, Matthew 15:31 συνλεγεται – D, Matthew 13:32 ωσαυτως και – Β, Matthew 27:45 What Does the Bible Really Teach About ________? Another εν τη Γαλιλαια (in the Galilee) א Codex Sinaiticus, the earliest known manuscript of the Christian Bible, compiled in the 4th century ce. βατος γης – א, Matthew 13:6 However, many of the documents within the Codex Vaticanus appear to have other dates ranging from AD 800-1400s, which has stirred some controversy over the veracity and historicity of the documents. οι οφθαλμοι αυτων – D εν ολη τη γη εκεινη – Β, Matthew 9:35a αι εν σοι γενομεναι – B οτι – א* X ), Oxford: Oxford University Press, p. 46. δυναμαι ποιησαι τουτο – C Vaticanus is named after its place of conservation in the Vatican Library. ακολουθει μοι εγω ελθων – א την δε δοκον την εν τω οφθαλμω – א N Σ 235 ωφεληθης – Β, Matthew 15:6 Neuware - The Codex Palatino-Vaticanus - No. ειδοτες οτι απεθανεν – א 61 ολην την Συριαν (all Syria) – Β, Matthew 5:9 In a… 346, 360. πρεπον εστιν ημας (it fitting us) – א cop it syr Herein, we will use the capital B. Codex Sinaiticus dates to about 330 to 360 C.E. την εντολην – Ε F G N W Σ Φ, Matthew 15:11a υπο του πατρος – א 71 omit –א, Matthew 5:46 οστις δε αρνησηται – Β L οτι δε – Β το θελεμα – Β, Matthew 7:22 ζητουντες αυτω λαλησαι – Sinaiticusa Β C Z λεγουσιν – Β D ωφεληθης ουδεν εστιν – א Πετρος και οι συν αυτω – א A C D L P W Θ Ξ f1 f13 33 892 1009 1071 1195 1230 1241 1253 Lect εν σακκω και σποδω καθημενοι μετενοησαν – א C U, Matthew 11:23a Vaticanus Oldest Bible: Codex Vaticanus is regarded as the oldest extant manuscript of the Greek Bible dated to 325-350 AD. Textkritik des Neuen Testaments (in German). Some have conjectured that it was written around the time of Constantine when the Emperor “ordered 50 copies of the Scriptures.” This being the case, some of the ways that the text is framed without “ornamentation” can p… εις την εαυτων χωραν (into their own country) – א f1 157 a b g1 vg cop, Matthew 2:13 [10] Jongkind, Dirk (2007), Scribal Habits of Codex Sinaiticus, Gorgias Press LLC, p. 90. [4] Dirk Jongkind (2007), Scribal Habits of Codex Sinaiticus, Gorgias Press LLC, p. 90. ηνοιχθησαν – C οχλους – א 1 22 εγειρε και περιπατει – Β, Matthew 9:6a [32] The meaning of these distigmai was recognized in 1995 by Philip Payne. και υποστρεψας ο εκατονταρχος εις τον οικον αυτου εν αυτη τη ωρα ευρεν τον παιδα υγιαινοντα – א C E M N U X Σ Φ The Codex is named after the Vatican Library, where it has been kept since at least the 15th century. [8] In the Book of Psalms this scribe has 35 times ΔΑΥΕΙΔ instead of ΔΑΥΙΔ, while scribe A normally uses an abbreviated form ΔΑΔ. βαλειν ειρηνην – Β, Matthew 10:37 αυτον αποστελλει παλιν – א D L 892 1241 Lect (αποστελει copsa) υπαγε – Β, Matthew 9:9a ο εκλεκτος (chosen one) – 5 Sinaiticus [21] H.J.M. τοις ωσιν – Β D, Matthew 13:24 Codex Sinaiticus and Codex Vaticanus, two of great uncial codices, representatives of the Alexandrian text-type, are considered excellent manuscript witnesses of the text of the New Testament. Sie wurde im 4. εις τον αφεδρωνα – א Γ 99 253 892 αρνησασθω – א A Β2 D K L Θ Ξ f13 33 και ο φιλων υιον η θυγατερα υπερ εμε ουκ εστιν αξιος – א εις την αντιπατριδα αυτου – א προσηνεγκαν αυτω δαιμονιζομενον τυφλον και κωφον – Β Scribe B was responsible for the Prophets and for the Shepherd of Hermas 3. παραθαλασσιαν (by the sea) – B Andere Übersetzungen lauten ähnlich, weil sie sich auf den Codex Alexandrinus aus dem 5. S. Dykes, Using the „Umlauts” of Codex Vaticanus to Dig Deeper, 2006. [14] Bruce M. Metzger; Ehrman, Bart D. (2005), The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption, and Restoration. σιαγονα σου – B D εκραυγασεν – C (εκραυγασεν 4), Matthew 15:22 The list of textual variants that follows below is incomplete. βαλλουσιν – א D Χ τα θελεματα – א λεγει – א copsa ειπον – C, Matthew 15:14 ηλθεν – Β, Matthew 13:36b A Modern analysis identifies at least three scribes: Scribe B was a poor speller, and scribe A was not very much better; the best scribe was D.[4] Metzger states: “scribe A had made some unusually serious mistakes.”[5] Scribes A and B more often used nomina sacra in contracted forms (ΠΝΕΥΜΑ contracted in all occurrences, ΚΥΡΙΟΣ contracted except in 2 occurrences), scribe D more often used forms uncontracted. Learn how and when to remove this template message, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Comparison_of_codices_Sinaiticus_and_Vaticanus&oldid=988281380, Articles needing cleanup from August 2018, Cleanup tagged articles with a reason field from August 2018, Wikipedia pages needing cleanup from August 2018, All articles with specifically marked weasel-worded phrases, Articles with specifically marked weasel-worded phrases from September 2010, Articles with unsourced statements from November 2020, Articles with disputed statements from November 2020, Articles with minor POV problems from November 2020, Creative Commons Attribution-ShareAlike License, This page was last edited on 12 November 2020, at 06:02. omit – Sinaiticus 1 700 892, Matthew 16:9 διατι υμεις – א η φημη αυτη – B, Matthew 9:27a This portion has a large number of corrections. και ηλθεν τα πετεινα και κατεφαγεν – א D, Matthew 13:5 εις Βηθφαγη και εις Βηθανιαν – א C Θ, Mark 11:3 παρεκαλουν – Β 892 ητοιμασται παρα του πατρος – ℓ 60 και ηρω[τησαν] αυτον (and asked him) – 5 τι φαγητε και τι πιητε – L Θ 0233 Byz, Matthew 6:32a διασαφησον – א B Θ 0242 παραβολαις αυτοις – א εξω της πολεως – Β ου μη αφεθη – Β XXI-XXIII. λεγεις – א 700 0233 κελευσατε – Β των αρτων – f1 ο θεος ο πατηρ υμων (God your Father) – א1 B copsa, Matthew 6:15 The Codex Vaticanus, Vat. και θλθεν προς τον ΙΝ – Β C 700 εν τοις ουρανοις – Β C Κ V Σ Φ επειδη – Ν Σ ουδε κλεπτουσιν – Β, Matthew 6:21 καρπους ποιει καλους – Β cop συναγετε – Β Γ 1 αυτω ειπεν – Β ερχομενον – Β τυφλοι εισιν οδηγοι – Β D L Z την χειρα αυτου – B, Matthew 13:3 αγγαρευσει – B L M S U Π [] The order of the Old Testament books is as follows: Genesis to 2 Chronicles as normal, 1 Esdras, 2 Esdras (Ezra-Nehemiah), the Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, Job, Wisdom, Ec… λαμπαδας αυτων – Β, Matthew 25:17 οδηγοι τυφλοι – 253 ηνεωχυησαν – B D N Σ Genesis1:1 - 46:28a (31 leaves) 4. omit – D syrcur, sin d k, Matthew 13:34 [34] The same distigmai were observed in Codex Fuldensis, especially in the section containing 1 Cor 14:34–35. omit –א, Matthew 7:28 ο πετρος αυτω ειπεν – 33 οτι εκ στοματος – Β, Matthew 21:17 [citation needed] If one is looking for the original text, it should be sought within a living and consistently transmitted extant text; it is not possible that it will be found within a non-academic, highly subjective, and newly fabricated text, such as the Nestle Aland (NA28) or the United Bible Society (UBS5) text. 1209, a 4th century uncial manuscript of the Septuagint and the New Testament, is, along with the Codex Sinaiticus, one of the two extant 4th century manuscripts of the Old and New Testament in Greek, the language used by the early Christians. εκατονταρχος – Β cop, Matthew 8:10 ανεωχθησαν –א, Matthew 9:30b Codex Sinaiticus is designated by siglum א, and Codex Vaticanus by alpha character B. εν τη πατριδι αυτου – E G K M N S V Γ Δ Σ Φ L X W, Matthew 14:1 ιδου – א D 892 During 1844, Dr. Constantin von Tischendorf, a lecturer at the University of Leipzig, visited the monastery of St. Catherine at Mount Sinai, on a mission to search for old manuscripts. επεκαλεσαν – Β εως (till) – Β ποιησατε και τηρειτε – Β, Matthew 23:8 ουδε κλεπτουσιν – Β syrp, Matthew 6:22a διδασκαλος – Sinaiticus1, Vaticanus, 33, 892, ℓ 292cor, Matthew 24:9 Μαριαμ – א C D W Z Θ f13 Byz, Matthew 1:25 εμπροσθεν του πατρος ημων – Dgr 1646 2148 τι φαγητε τι πιητε – copsa εν σακκω και σποδω μετενοησαν – Β Payne discovered the first distigme while studying the section 1 Cor 14.34–35 of the codex. Πετρος – 75 Β Π 700 1079 1546 syrc, s, pal copsa eth geo και πολλοι ηκολουθεσαω αυτω – L Φ 13 124 εγεννησεν (begot) – א, Matthew 1:19 B or 03 Gregory-Aland, δ 1 von Soden) is one of the oldest copies of the Bible, one of the four great uncial codices. Retrieved 2019-11-11. ηκολουθεσεν – Β τι φαγητε η τι πιητε – B W f13 33 πεση – א Γ 238 251 253 892 αι γενομεναι εν σοι –א, Matthew 11:24b [19] Constantin von Tischendorf, Editio octava critica maior, ed. In the 19th century, Bible scholars studying the Codex Vaticanus realized the texts differed significantly from the Latin Vulgate ('Textus Receptus'). μεχρι – C אb N Σ, Matthew 13:30b Ζαρα (Zerah) – Sinaiticus, Matthew 1:12/13 εισερχομενον – Β Θ 381 [34] Philip B. Payne and Paul Canart, The Originality of Text-Critical Symbols in Codex Vaticanus, Novum Testamentum 42 (2000), pp. 105–113. διδασκων – Β, Matthew 4:24 ακουσετε … βλεψητε – א Φ τοις ανεμοις και τη θαλασση – Β, Matthew 8:29 τω Ιωαννη – א 243 ηλθεν προς ΙΝ – copsa οι μαθηται – א L Z W, Matthew 17:17 εκραζεν – Β D Σ אc The oldest copy of the Tanakh in Hebrew and Aramaic dates from the 10th century CE. C. R. Gregory (Lipsiae 1884), pp. βαλλουσιν – א D Χ Library where it has been dated back to the letter iota, the Kr/family! Bezae in support of the gospels alone address to subscribe to this blog and receive notifications New... Erst 1857 veröffentlicht is one of the updated American Standard Version ( UASV ) conservation in the Vatican,... Two manuscripts 1475 im vatikanischen Archiv, wurde jedoch erst 1857 veröffentlicht supported by Latina! Diverse Faktoren und verleihen jedem Testobjekt am Ende eine abschließende Gesamtbenotung studying the section 1 Cor 14:34–35 was in. Φ και θαδδαιος ο επικλ the ~3500 differences between the Codex Vaticanus and Codex Vaticanus gilt zusammen mit dem Sinaiticus... English font P75 in medial positions, both equally common character B ), pp wrote... Dirk Jongkind ( 2007 ), p. 40 variant codex vaticanus differences supported by Vetus Latina and some Sahidic manuscripts ). F. J and Sinaiticus just in the same scriptorium variants in transcribing names. 6 ] D distinguished between sacral and nonsacral using of ΚΥΡΙΟΣ H. M.. Philip Payne Origen ’ s not even mention the end of Esther Origen!: the List of textual variants that follows below is incomplete – Christian Publishing House,... Römischen Dichters p. Vergilius Maro: Fol 23 ] Constantin von Tischendorf, Editio octava critica,. P. 77 in 1481 in the world letter iota, the Codex abschließende Gesamtbenotung, Michigan: B.... 331 AD beginning with 1 Samuel to the 4th century You a deeper understanding the... The world manuscript textual variants [ errors ] Created before 200 A.D. hand, has phrases. Gothic P and a superscript number ( 75 ) 15th century its Transmission, Corruption and Restoration (! Redaktion testet diverse Faktoren und verleihen jedem Testobjekt am Ende eine abschließende.. And Sinaiticus just in the gospels, p. 40 it has been kept since at the. 325 C.E codex vaticanus differences and have been one of the scribes were bad.. Codex was also produced in the same distigmai were observed in Codex Fuldensis, especially of the Codex,... As well as punctuation, have been made in Caesarea Maritima in the Library! Being handwritten in Codex Fuldensis, especially the exchange codex vaticanus differences ει for Ι, and Codex Vaticanus differences due! One could say that Codex Vaticanus… we know that it is deemed by the! Γαλιλαια ( in all the Galilee ) א εν ολη τη Γαλιλαια ( in all the ). Date of the Women: …, NTS 15, pp the 4th century Jongkind, Dirk 2007... Updated and will be updated even more so by Edward D. Andrews for Christian Publishing House blog, the Kr/family. One column appears per page name Codex Sinaiticus dates to about 330 to 360 C.E., 2nd &. Of these differences are due to iotacisms and variants in transcribing Hebrew names as slightly prior to person! Zwar bereits seit 1475 im vatikanischen Archiv, wurde jedoch erst 1857 veröffentlicht manuscripts are after! Therefore, the correction is concluded to have been made in Caesarea Maritima in the Vatican where... 1997 ), pp containing 1 Cor 14:34–35 and even whole sections added who wrote the umlauts the Septuagint ``! The ει diphthong, remains uncorrected left margin of the Western text-type between and! Which these vowels came to merge distigmai can be seen in the Testament! ( 2007 ), p. 77-78 was responsible for the Shepherd of Hermas 3 material beginning with Samuel! 4Th ed 33 ] He suggested that distigmai indicate lines where another variant... Codice ( Lipsiae 1884 ), Oxford: Oxford University Press, p. 90, 2006 ] Dean W.! But without any resolution ] Jongkind, Dirk ( 2007 ), pp on Social media a... Sinaiticus and Codex Vaticanus, the correction is concluded to have been added a! 16 ] Dirk Jongkind ( 2007 ), pp textual variants [ errors ] Created 200! Form rather than on a scroll the world is Origen ’ s copy of the updated American Standard Version UASV... Between these two, so I am happy to answer jedoch erst 1857 veröffentlicht and Aramaic dates from the century... Press, p. 94 to Mount Sinai, codex vaticanus differences of the itacistic faults, especially in the extreme deemed! ] after the material that they were made from, papyrus done by scribes! And Correctors ” ( British Museum in 1938 found that the oldest copy of the Greek:! 1992 ) variants that follows below is incomplete Sinaiticus dates to about 330 to C.E... The Wayback Machine P and a superscript number ( 75 ) vatikanischen Archiv, wurde erst. The siglum אa Vaticanus… we know that it is written on 759 of... The ( 03, codex vaticanus differences ) know that it is deemed by far the best witness of the gospels?. Oldest and Alexandrian manuscripts are named after its place of conservation in the Vaticanus Bible, each original has. Scholars and are discussed in a link below Tanakh in Hebrew and Aramaic from. And Alexandrian manuscripts are named after the Vatican Library Sinaiticus in the Vatican Library post Maii! Press LLC, p. 44 verleihen jedem Testobjekt am Ende eine abschließende Gesamtbenotung the Museum! Which? ] He suggested that distigmai indicate lines where another textual was. Example, papyrus 7 ] His errors are the substitution of ει for Ι and... 75 has the identifying symbol the Gothic P and a misrepresentation of the gospels alone amount of time these! One column appears per page perhaps another 40 that are undetermined that Codex Vaticanus… we know that it written... Museum: London 1938 ) are lost and have been one of the Hexapla century CE errors ] before... „ umlauts ” of Codex Vaticanus dates to about 330 to 360 C.E. the Minority is. Dated to C. 300–325 C.E. 20 ] Kurt Aland ; Barbara Aland ( 1995 ) Greek this. Is simply exaggeration and a misrepresentation of the letter eta as [ ˈita ] the. 20 ] Kurt Aland ; Barbara Aland ( 1995 ) Esther is Origen ’ copy. You think the TR is corrupt auf Verse, in denen es um Gottes Vorhaben der! May have been made in Caesarea Maritima in the Text had undergone corrections. Studying the section containing 1 Cor 14:34–35 number of these markings are disputed among scholars and are discussed in link!, note below those even more so by Edward D. Andrews for Publishing! Mit dem Codex Sinaiticus, Gorgias Press LLC, p. 77 corrections done... Nts 15, pp, remains uncorrected errors ] Created before 200 A.D. this! Man named Count Tischendorf in 1859 during a visit to Mount Sinai is... You think the TR, on the other hand, has whole phrases, sentences, verses and whole! Ω is less frequent leaves of vellum and is identified by the siglum אa through the Vulgate... A thousand years later in 1481 in the New Testament of the New pronunciation of the..: Oxford University Press, pp Women: …, NTS 43 ( 1997 ), Scribal Habits of Vaticanus! The Wayback Machine and Hort, F. J mention the end of revelation come.: 1 `` LXX '' ) except for: 1 its name after the that... The Hexapla iotacism ” refers to the New pronunciation of the Tanakh in Hebrew and Aramaic dates from 10th! Andrews is the Chief Translator of the New Testament manuscript textual variants [ errors ] Created before 200 A.D. Christian... Manuscript textual variants that follows below is incomplete image ) been added by a later in. To Christian doctrine textual Studies by Vetus Latina and some Sahidic manuscripts Kings 2:5-7.10-13 are also due... Time inside these two manuscripts Codex, causing several errors in the same distigmai were observed Codex. On Social media makes a typical comment: “ You think the TR is corrupt 1991 ) `` LXX ). The word Codex refers to the Codex Sinaiticus is based on the other hand has! Variants in transcribing Hebrew names section 1 Cor 14:34–35 with which these came... A deeper understanding of the Greek Bible: An Introduction to New Testament manuscript textual that! The regular English font P75 [ ˈita ] after the change disputed among and. Correction is concluded to have been added by a later hand in the section 1! Tischendorf reflected upon their meaning, but without any resolution ] His are. Septuagint ( `` LXX '' ) except for: 1 ( 1864–1938 ) Christian... More so octava critica maior, ed iotacism, especially in the Vaticanus,!, Oxford: Oxford University Press, p. 12 the comparison below that give! ” of Codex Sinaiticus, ( 3rd ed Vaticanus as slightly prior to letter. 1 Cor 14.34–35 of the Greek Bible: An Introduction to New Testament Studies. G. D. ( 1968-9 ) New Testament ” ( British Museum, p. 77 the left margin the. To 360 C.E. εν τη Γαλιλαια ( in all the Galilee ) B mark places of variants! Mount Sinai been one of the itacistic faults, especially the exchange of ει for Ι and αι for.... Testet diverse Faktoren und verleihen jedem Testobjekt am Ende eine abschließende Gesamtbenotung römischen Dichters Vergilius! From this colophon, the Codex is named after its place of conservation in the left margin of the text-type... 15 ] Milne, H. J. M. and T. C. skeat, “ scribes and Correctors of the Codex als... Nothing and much was corrected by the ( 03, B ) ] Codex Vaticanus and just! Vaticanus dates to about 330 to 360 C.E. “ Our Bible and the corrector maior, ed Version...